Rekonstrukce a navýšení kapacity spalovny kalů

27.10.2020

V posledních třech letech jsme usilovně pracovali na komplexní rekonstrukci spalovny kalů na MCHB ČOV Slovnaft, která probíhala na klíč. A dnes se konečně můžeme pochlubit jejím úspěšným dokončením!

A co všechno jsme za ty tři roky zvládli?

Zrenovovali jsme stávající etážovou linku A, vč. nových potrubních tras pro dávkování odpadních kalů na 1. a 3. etáž pece, instalovali jsme nový náběhový hořák, dodali a nainstalovali jsme dvoutahovou dohořívací komoru a systém utilizace tepla prostřednictvím výměníkové věže. Součástí rekonstrukce byla také dodávka a instalace nového systému skladování a dopravy sypkých hmot (popela) a nového výkonnějšího spalinového ventilátoru. Zároveň jsme provedli modernizaci stávajícího ŘS včetně nové vizualizace na operátorském pracovišti.

Výsledkem je navýšení kapacity zařízení na až 5 700 t/rok odvodněného průmyslového kalu a celkový výkon nově instalovaného systému utilizace tepla dosahuje 4,5 MW.