Projekt Oběhové hospodářství na ZŠ Stupava

22.11.2021

Naši kolegové Jan Hanus a Lucie Staňková se zapojili do projektu Oběhové hospodářství v ZŠ Stupava na Slovensku. Žáci 5. a 6. třídy si společně s nimi připomněli, jak správně nakládat s odpadem - jak předcházet vzniku odpadů, opětovně využívat věci a třídit odpad. Dále se dozvěděli, že se dá odpad energeticky využít, a jak takové ZEVO funguje. Krátkou prezentaci a diskuzi završila úniková hra, kde si na vlastní kůži na několika stanovištích vyzkoušeli, jakou cestu musí podstoupit odpad v ZEVO.