Dny teplárenství a energetiky 2021

31.8.2021

I letos se chystáme s přednášku na Dny teplárenství a energetiky, které proběhnou v Olomouci ve dnech 14. – 15. 9. 2021. Přijďte si poslechnout přednášku Ing. Krišpína, která proběhne 15. 9. od 11:05.

Anotace přednášky:

Českou společností dlouhodobě rezonují otázky související s udržitelností odpadového hospodářství a jeho budoucím vývojem. Přestože dnes již dokážeme zajistit účinné třídění a objem separovaného odpadu vytrvale roste, systémy recyklace stále narážejí na bariéry ekonomické a environmentální smysluplnosti. Zároveň zůstává dlouhodobě systematicky neřešen problém s průmyslovými odpady a výměty z třídicích linek, které často tvoří 50–70 % vstupního množství odpadu. Tyto zbytkové odpady se vyznačují vysokou výhřevností a současně velmi nízkou sypnou hmotností, což vede ke značnému prodražování logistiky. Změna odpadového zákona měla za následek dramatické okamžiky v oblasti nakládání s výmětem a tato otázka zůstává i nadále ožehavým problémem.

To vše je jen předzvěst mnohem rozsáhlejšího problému v podobě směsného komunálního odpadu, který představuje doslova tikající bombu. Třídicí slevy se v následujících letech stanou neudržitelným prvkem a obce se setkají se skokovou změnou nákladů na zpracování odpadů, což bude pravděpodobně zlomovým okamžikem pro oblast energetického využití odpadů – politicky i ekonomicky.

Cílem přednášky je otevřít diskuzi představit důsledky chybějícího základního prvku infrastruktury státu v podobě zařízení pro energetické využití odpadu.