ČRA: problematika nakládání s odpady v Etopii

20.11.2020

Skládkování odpadu je z hlediska ochrany životního prostředí velice problematické, obzvláště pak když se jedná o odpad nemocniční. Právě proto se neustále snažíme hledat šetrnější alternativní způsoby zneškodnění a využití takového odpadu. V Bahir Daru by podle našeho projektu mohla vzniknout moderní spalovna, která umožní bezpečné odstranění infekčního nemocničního odpadu a zároveň využití vyprodukovaného tepla spalin k ohřevu vody nebo vytápění.

Projekt vznikl v rámci programu B2B České rozvojové agentury. Přečtěte si více v článku ČRA.