Způsob práce

Společnost EVECO Brno se zaměřuje na inženýrsko-dodavatelskou a výzkumně-vývojovou činnost ve všech oblastech procesního průmyslu a energetiky. Tomu odpovídá i složení a zaměření zaměstnanců společnosti (převážnou většinu tvoří vysokoškolsky vzdělaní specialisté, z nichž mnozí mají také doktorát Ph.D.)

Pracovníci společnosti EVECO Brno zajišťují v rámci realizace zakázek veškeré projekční činnosti (od prvotních návrhů a výpočtů, zpracování technickoekonomických studií, přes všechny stupně projektové dokumentace) a inženýrské činnosti (řízení projektu, autorský nebo technický dozor, uvádění do provozu, školení obsluhy,...).

Společnost EVECO Brno ve většině případů vystupuje jako generální dodavatel či dodavatel klíčových technologií. Navržená technologická zařízení jsou vyráběna a montována dle dokumentace EVECO Brno vybranými a dlouhodobě odzkoušenými spolupracujícími výrobními a montážními firmami.

Při práci na všech typech zakázek klademe důraz zejména na individuální přístup a snažíme se vždy najít nejlepší řešení odpovídající konkrétním potřebám každého klienta.