Výzkum a vývoj

V oblasti výzkumu a vývoje spolupracuje společnost EVECO Brno s řadou českých i zahraničních vysokých škol, vědeckých a výzkumných pracovišť, především pak s Vysokým učením technickým v Brně a Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR. Jsme dlouhodobým partnerem technických univerzit, výzkumných center a renomovaných světových firem v řešení celé řady mezinárodních výzkumných projektů a grantů.

Aktuální projekty výzkumu a vývoje:

Centrum kompetence pro energetické využití odpadů   

Inovační voucher - MPO - Možnosti neenergetického využití pyrolýzního oleje

Aplikace - MPO - EVECONT

Aplikace - MPO - EULÁLIE

Aplikace - MPO - EULÁLIE II

ICT a sdílené služby - MPO - eVeLABEL