Výzkum a vývoj

V oblasti výzkumu a vývoje spolupracuje společnost EVECO Brno s řadou našich a zahraničních vysokých škol a vědeckých a výzkumných pracovišť. Nejtěsnější spolupráce je s Vysokým učením technickým v Brně a Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR (uzavřená dlouhodobá dohoda).

Společnost EVECO Brno byla a je partnerem technických univerzit, výzkumných center a renomovaných světových firem v řešení celé řady mezinárodních výzkumných projektů a grantů.

Pracovníci společnosti přednášejí na několika vysokých školách (včetně garance nových předmětů) a jsou spoluautory učebních textů a publikací vycházejících v renomovaných zahraničních časopisech a sbornících mezinárodních konferencí.

V současnosti řešené projekty výzkumu a vývoje: