Speciální tepelné výměníky

MOL Group - Slovnaft, a.s., Bratislava, Slovenská republika, 2017   V rámci opravy zařízení atmosferické destilace ropných produktů byl navržen, dodán a uveden do provozu systém s dvojicí tepelných výměníku – reboilerů, který...
SPORTEN a.s., Spalovna odpadů, Nové Město na Moravě, 2011 Návrh a realizace vzduchového chladiče spalin v rámci projektu modernizace technologie čištění spalin ze spalovny odpadů firmy SPORTEN, a.s. v Novém Městě na Moravě. 
Podzemní zásobník zemního plynu Uhřice, MND Hodonín, 2000 Návrh a realizace unikátního koaxiálního tepelného výměníku integrovaného do technologie spalovacího zařízení určeného pro termické zneškodňování odplynů organických látek v brýdové páře....
MOL Group - Slovnaft, a.s., Bratislava, Slovenská republika, 2006 V rámci realizace projektu výstavby spalovny kalů byl navržen, dodán a uveden do provozu termoolejový systém, který zahrnuje speciálně navržený výměník spaliny/termoolej, výměník pro...
  Pro efektivní využití tepla Vám nabízíme komplexní inženýrský přístup opírající se o pilíře dlouholetých praktických zkušeností a nejnovějších výsledků výzkumu a vývoje. Tepelné výměníky navrhujeme a realizujeme „na míru“ dle Vašich...
MOL Group - Slovnaft, a.s., Bratislava, Slovenská republika, 2006 Dodávka na klíč spalovny průmyslových kalů pro rafinerii Slovnaft. Nový hořákový systém, utilizace tepla, systém čištění spalin, hospodářství popelovin. Generální dodavatel EVECO...