Zavádění nejlepších dostupných technologií ve spalovně odpadů firmy SPORTEN, a.s. – 4D FILTRACE

Zavádění nejlepších dostupných technologií ve spalovně odpadů firmy SPORTEN, a.s. – 4D FILTRACE

SPORTEN, a.s., Spalovna odpadů, Nové Město na Moravě, 2011

Dodávka na klíč (modernizace) technologie čištění spalin ze spalovny odpadů firmy SPORTEN, a.s. v Novém Městě na Moravě. Modernizace spočívala ve výměně současného látkového filtru za zcela nový typ aparátu s keramickými elementy (tzv. 4D filtrace), který integruje několik procesů do jednoho aparátu (snížení SO2, prachu a dioxinů), doplnění potřebných aparátů a potrubních propojení pro provoz modernizované technologie (dávkování sorbentu, kontaktor, chladič spalin). Součástí byla také výměna potrubní trasy spalin a spalinového ventilátoru a řídicí systém dodané technologie.

Generální dodavatel EVECO Brno.

Zavádění nejlepších dostupných technologií ve spalovně odpadů firmy SPORTEN, a.s. – 4D FILTRACE
Zavádění nejlepších dostupných technologií ve spalovně odpadů firmy SPORTEN, a.s. – 4D FILTRACE