Zařízení na čištění spalin ze spalovny uhlovodíků

Zařízení na čištění spalin ze spalovny uhlovodíků

CHEMZA Strážske, a.s., Slovenská republika, 2005

Doplnění termické části spalovny o nové zařízení na čištění spalin vznikajících spalováním odpadních kapalných uhlovodíků (odloučení prachu, snižování těžkých kovů, katalytické snižování NOx, vysoký stupeň využití odpadního tepla s použitím koaxiálního tepelného výměníku).

Generální dodavatel EVECO Brno.

Zařízení na čištění spalin ze spalovny uhlovodíků
Zařízení na čištění spalin ze spalovny uhlovodíků