Výstavba moderního zařízení pro energetické využití průmyslových, nemocničních a komunálních odpadů v oblasti Yangon

Výstavba moderního zařízení pro energetické využití průmyslových, nemocničních a komunálních odpadů v oblasti Yangon

Česká rozvojová agentura, Program B2B-A, Studie proveditelnosti, 2017

Analýza vhodnosti integrace modulární jednotky EVECONT pro energetické využití nemocničních, průmyslových a komunálních odpadů s následným využitím produkovaného tepla/chladu a elektrické energie v oblasti Yangon. Vytvoření technicko-ekonomického řešení umožňujícího ekologickou likvidaci části těchto odpadů v místě jejich vzniku při současném zvýšení energetické soběstačnosti a především bezpečnosti v této oblasti.