Studie proveditelnosti projektu výstavby moderního zařízení pro energetické využití komunálních odpadů Sarajevo

Studie proveditelnosti projektu výstavby moderního zařízení pro energetické využití komunálních odpadů Sarajevo

Česká rozvojová agentura – Program studií proveditelnosti, 2014

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014

Analýza nasazení technologií ZEVO v EU a dalších zemích Evropy spolu s technologickou a energetickou analýzou vybraných technologií ZEVO. Simulace dopadu aplikace návrhu nového POH na energetické využívání odpadu se zaměřením na směsný komunální odpad pomocí pokročilých softwarových prostředků.