Studie proveditelnosti projektu výstavby moderního zařízení pro energetické využití komunálních odpadů Ivano-Frankivsk

Studie proveditelnosti projektu výstavby moderního zařízení pro energetické využití komunálních odpadů Ivano-Frankivsk

Česká rozvojová agentura – Program studií proveditelnosti, 2015

Analýza možností nasazení technologií ZEVO na Ukrajině v rámci regionu Ivano-Frankovsko spolu s technologickou a energetickou analýzou vybraných technologií ZEVO. Návrh vhodné technologie pro zpracování nebezpečných a nemocničních odpadů a zapojení této technologie do infrastruktury města Ivano-Frankivsk.