Speciální termoolejový systém v rámci spalovny průmyslových kalů

Speciální termoolejový systém v rámci spalovny průmyslových kalů

MOL Group - Slovnaft, a.s., Bratislava, Slovenská republika, 2006

V rámci realizace projektu výstavby spalovny kalů byl navržen, dodán a uveden do provozu termoolejový systém, který zahrnuje speciálně navržený výměník spaliny/termoolej, výměník pro předehřev spalovacího vzduchu, přehřívák procesní páry, výměníky dopravní vzduch/termoolej a dva tepelné mařiče.