Spalovna průmyslových kalů

Spalovna průmyslových kalů

MOL Group - Slovnaft, a.s., Bratislava, Slovenská republika, 2006

Dodávka na klíč spalovny průmyslových kalů pro rafinerii Slovnaft. Nový hořákový systém, utilizace tepla, systém čištění spalin, hospodářství popelovin.

Generální dodavatel EVECO Brno.

Spalovna průmyslových kalů