Snížení tlakové ztráty katalyticko-filtračního systému REMEDIA D/F

Snížení tlakové ztráty katalyticko-filtračního systému REMEDIA D/F

AVE Kralupy, s.r.o., Kralupy nad Vltavou, 2018

Revitalizace katalyticko-filtrační systém GORE® REMEDIA® D/F instalovaného na spalovně nebezpečného a nemocničního odpadu AVE Kralupy, s.r.o. spočíval v odstranění ulpělé vrstvy solí na povrchu membrány PTTFE, která zapříčinila snížení propustnosti a nárůst tlakové ztráty ovlivňující provoz zařízení. Výsledkem procesu revitalizace bylo snížení tlakové ztráty na původní hodnoty odpovídající prvotní instalaci katalyticko-filtračního systém GORE® REMEDIA® D/F.