Snížení emisí NOx a SO2 v Elektrárně Třebovice na kotlích K13, K14

Snížení emisí NOx a SO2 v Elektrárně Třebovice na kotlích K13, K14

DALKIA Česká republika, a.s., Elektrárna Třebovice, Ostrava, 2010

Dodávka na klíč technologie pro snížení emisí NOx a SO2 na uhelných kotlích K13 a K14 v elektrárně Třebovice, Ostrava, největším energetickém zařízení společnosti Dalkia Česká republika.

Technologie DeNOx je realizována na bázi selektivní nekatalytické redukce – vstřikování redukčního přípravku do prostoru spalovací komory. Technologie DeSOx je realizována na bázi injektáže suchého sorbentu – hydrogenuhličitanu sodného – do spalin.

Generální dodavatel EVECO Brno.

Snížení emisí NOx a SO2 v Elektrárně Třebovice na kotlích K13, K14