Realizační PD a zajištění inženýrských činností pro stavbu : „Primární a sekundární opatření snížení NOx na uhelných kotlích K1 a K3 ČSM Sever – etapa I/b a II/a

Realizační PD a zajištění inženýrských činností pro stavbu : „Primární a sekundární opatření snížení NOx na uhelných kotlích K1 a K3 ČSM Sever – etapa I/b a II/a

Objednatel: AmpluServis, a.s., Ostrava

Provozovatel: VEOLIA Průmyslové služby ČR, a.s., Důl ČSM, závod Sever, Stonava 2015

Generální projektant technologie, vypracování kompletní realizační projektové dokumentace, vypracování dokumentace skutečného stavu, vypracování provozního předpisu, vypracování programu zácviku, vypracování popisu algoritmů, vypracování projektu pro provedení individuálních zkoušek, vypracování projektu pro provedení předkomplexního vyzkoušení, vypracování projektu komplexního vyzkoušení, vypracování projektu provedení garančních zkoušek.