Prototyp moderní technologické jednotky na spalování různých druhů biomasy o výkonu 1 MW

Prototyp moderní technologické jednotky na spalování různých druhů biomasy o výkonu 1 MW

Česká republika - organizační složka státu MPO, 2008

Sdružení českých firem (EVECO Brno, s.r.o., VHS Brno, a.s., ROmiLL, s.r.o.) společně s VUT v Brně, FSI, Ústavem procesního a ekologického inženýrství vyvinulo novou a zcela původní ryze českou moderní technologii pro spalování biomasy, která se vyznačuje integrací osvědčených technologických a technických řešení do efektivní technologické jednotky. Prototypová jednotka umožňuje spalovat široké spektrum biomasových paliv při současném maximálním využití tepla.

Výzkum a vývoj této jednotky byl podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci projektu Impuls FI-IM3/166.

EVECO Brno je autorem technologie a koordinátorem projektu.

Prototyp moderní technologické jednotky na spalování různých druhů biomasy o výkonu 1 MW
Prototyp moderní technologické jednotky na spalování různých druhů biomasy o výkonu 1 MW
Prototyp moderní technologické jednotky na spalování různých druhů biomasy o výkonu 1 MW