Primární a sekundární opatření pro snížení SOx a NOx na uhelných kotlích K1 a K3 ČSM Sever - etapa II/b

Primární a sekundární opatření pro snížení SOx a NOx na uhelných kotlích K1 a K3 ČSM Sever - etapa II/b

VEOLIA Průmyslové služby ČR, a.s., Důl ČSM, závod Sever, Stonava 2015

Dodávka na klíč technologie pro snížení emisí SO2 na kotlích K1 a  K3 o jmenovitém parním výkonu 50,0 t/h ve Stonavě. Byla použita technologie DeSOx založená na dávkování čerstvě mletého suchého sorbentu – hydrogenuhličitanu sodného do spalin. 

 

Primární a sekundární opatření pro snížení SOx a NOx na uhelných kotlích K1 a K3 ČSM Sever - etapa II/b
Primární a sekundární opatření pro snížení SOx a NOx na uhelných kotlích K1 a K3 ČSM Sever - etapa II/b