Optimalizace výše podpory elektřiny vyrobené z biomasy pro snížení vlivu na cenu elektřiny pro spotřebitele

Optimalizace výše podpory elektřiny vyrobené z biomasy pro snížení vlivu na cenu elektřiny pro spotřebitele

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) - Program EFEKT, 2010-2011

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011

Odhad energetického potenciálu na území ČR, vyhodnocení technologií pro využití biomasy z pohledu dosažitelné účinnosti, příspěvek k NAPu, ekonomika vybraných projektů a mechanismus podpory.