Optimalizace nastavení výše podpory výroby elektřiny z odpadu ve vztahu k ceně elektřiny pro spotřebitele

Optimalizace nastavení výše podpory výroby elektřiny z odpadu ve vztahu k ceně elektřiny pro spotřebitele

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) - Program EFEKT, 2010-2011

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011

Posouzení potenciálu výroby energie z odpadů, analýza lokalit z pohledu uplatnění vyrobeného tepla, ekonomika projektu EVO a mechanismy podpory. Využití vlastního moderního technologického řešení jednotky pro energetické využití odpadů jako referenčního systému pro analýzy.