Modelování dopadů podpory energetického využití odpadů na konečného spotřebitele za podmínek zákazu skládkování

Modelování dopadů podpory energetického využití odpadů na konečného spotřebitele za podmínek zákazu skládkování

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) - Program EFEKT, 2013

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011

Vyhodnocení potenciálu odpadu k energetickému využití v regionech, lokalizace vhodných míst pro nová zařízení EVO z hlediska množství dostupných odpadů a možné dodávky tepla, identifikace budoucích investičních záměrů a kvantifikace celkových nákladů potřebných na výstavbu těchto zařízení, kvantifikace optimální veřejné podpory a vyčíslení dopadu na konečného spotřebitele.

 

 

Naše společnost dále vypracovala řadu studií proveditelnosti investičních záměrů výstavby moderních technologických jednotek pro energetické využívání odpadů. Záměry byly posuzovány jak po stránce technické tak i ekonomické. Tyto studie byly určeny pro domácí i zahraniční komerční subjekty.