KVS Žíhání a sintrování

KVS Žíhání a sintrování

KVS Ekodivize, a.s., Závod Horní Benešov, Horní Benešov, 2012 - 2013

Technologie pro žíhání a sintrování.

Návrh, projekt a spolurealizace technologie na výrobu struskotvorných přísad používaných při výrobě ušlechtilých oceli. Výsledného produktu se dosahuje sintrováním a žíháním vstupní suroviny v rotační peci. Součástí technologie je filtrace odpadní vzdušniny s využitím keramických filtračních elementů.

Generální dodavatel TRINOM, s.r.o., autor technologie, projekt, řídící systém, dodavatel filtru, ventilátorů, kompletní elektro a MaR - EVECO Brno, s.r.o.

KVS Žíhání a sintrování
KVS Žíhání a sintrování
KVS Žíhání a sintrování