Kompletní rekonstrukce uhelné výtopny na CV Dolní v Bruntále – Dodávka technologie odsíření I. Etapa

Kompletní rekonstrukce uhelné výtopny na CV Dolní v Bruntále – Dodávka technologie odsíření I. Etapa

TEPLO BRUNTÁL a.s., Bruntál, 2014

Dodávka na klíč technologie pro snížení emisí SO2 na fluidním parním kotli K4 o jmenovitém parním výkonu 4,0 t/h v Bruntále. Byla použita technologie DeSOx založená na dávkování čerstvě mletého suchého sorbentu – hydrogenuhličitanu sodného do spalin. V České republice se jedná o nejmenší kotelní jednotku, na které byla tato technologie použita.

Kompletní rekonstrukce uhelné výtopny na CV Dolní v Bruntále – Dodávka technologie odsíření I. Etapa
Kompletní rekonstrukce uhelné výtopny na CV Dolní v Bruntále – Dodávka technologie odsíření I. Etapa
Kompletní rekonstrukce uhelné výtopny na CV Dolní v Bruntále – Dodávka technologie odsíření I. Etapa
Kompletní rekonstrukce uhelné výtopny na CV Dolní v Bruntále – Dodávka technologie odsíření I. Etapa