Katalyticko-filtrační systém REMEDIA D/F

Katalyticko-filtrační systém REMEDIA D/F

AVE Kralupy, s.r.o., Kralupy nad Vltavou, 2016

Dodávka a montáž katalyticko-filtračního systému GORE® REMEDIA® D/F. Princip funkce je stejně jako v případě tkaninových rukávců založen na mechanické filtraci, s tím rozdílem že je využito vláken expandovaného polytetrafluoretylenu (ePTFE), do kterých je vpichován katalyzátor. Při průchodu spalin dochází k rozkladu dioxinů a furanů (PCDD/F) na elementární sloučeniny a současně k odloučení tuhých znečišťujících látek (TZL) vznikajících na spalovně nebezpečného a nemocničního odpadu AVE Kralupy, s.r.o.

Katalyticko-filtrační systém REMEDIA D/F