Instalace technologie DeNOx pro kotel na dřevní biomasu o výkonu 1 MW

Instalace technologie DeNOx pro kotel na dřevní biomasu o výkonu 1 MW

Hammerbacher SK, a.s., Pukanec,

Slovenská Republika, 2018

Dodávka „na míru“ kompaktního řešení sekundárního snižování emisí NOX u tepelného zdroje na spalování dřevní biomasy o výkonu 1 MW v dřevozpracujícím závodě Hammerbacher SK.

Zařazení technologie DeNOx bylo vyvoláno zpřísněním obecných emisních limitů pro zařízení spalující biomasu z úrovně 600 mg/mN3 na 300 mg/mN3.

Vzhledem k radikálnosti zpřísnění byla instalována plně automatická a bezobslužná technologie DeNOx na bázi vstřikování vodného roztoku močoviny do spalovací komory kotle.

Dodávka na klíč, generální dodavatel EVECO Brno.