ICT a sdílené služby-MPO-eVeLABEL

ICT a sdílené služby-MPO-eVeLABEL

Ministerstvo průmyslu a obchodu

eVeLABEL – systém grafického značení technologických zařízení

Cílem projektu je vytvořit systém grafického značení spojující v praxi zavedený způsob označování technologických zařízení a využití vlastností grafického prostředku QR kódu, sloužícího pro ukládání a zpracování informací.

Systém grafického značení eVeLABEL umožní zákazníkům aktivně používat dodavatelskou dokumentaci přímo v provozu, šetří čas potřebný k dohledání dodavatelské dokumentace - tím zvyšuje produktivitu práce. Další významný přínos využívání systému eVeLABEL je z hlediska kvality a bezpečnosti práce, kdy načtením QR kódu a přístupem do příslušné databáze je vyloučena záměna dokumentace (správná dokumentace k odpovídajícímu zařízení).

Tento projekt je financován za podpory EU v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.