Hodnocení energetické a ekonomické efektivnosti technologií pro energetické využití odpadů aplikovatelných v České republice

Hodnocení energetické a ekonomické efektivnosti technologií pro energetické využití odpadů aplikovatelných v České republice

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) – Program EFEKT, 2014-2015

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014

Analýza nasazení technologií ZEVO v EU a dalších zemích Evropy spolu s technologickou, energetickou a ekonomickou analýzou vybraných technologií ZEVO. Simulace dopadu aplikace návrhu nového POH na energetické využívání odpadu se zaměřením na směsný komunální odpad pomocí pokročilých softwarových prostředků.