Generální oprava horizontální požárně zkušební pece

Generální oprava horizontální požárně zkušební pece

PAVÚS, a.s., Praha, 2002                  

Generální oprava horizontální požárně zkušební pece spojená s výměnou hořákového i řidícího systému celé pece. Palivem pro hořáky je kapalné palivo. Know-how, prováděcí všeprofesní projekt včetně realizace a uvedení do provozu.

Generální dodavatel EVECO Brno.                                      

Generální oprava horizontální požárně zkušební pece
Generální oprava horizontální požárně zkušební pece
Generální oprava horizontální požárně zkušební pece