Efektivní nakládání s nemocničními odpady v Kantonální nemocnici Zenica

Efektivní nakládání s nemocničními odpady v Kantonální nemocnici Zenica

Česká rozvojová agentura – Program B2B – Studie proveditelnosti, 2017

Technicko-ekonomická analýza vhodnosti integrace technologické jednotky na termické zpracování nemocničních odpadů v Kantonální nemocnici Zenica. Moderní koncepce a konstrukce spalovny umožňuje ekologickou likvidaci nemocničních odpadů v místě jejich vzniku a využití generovaného tepla v areálu nemocnice.