Dodávka technologie na čištění odpadních plynů z pece pro výrobu karbidu vápníku

Dodávka technologie na čištění odpadních plynů z pece pro výrobu karbidu vápníku

SKW Metallurgy Sweden AB, Sundsvall, Švédsko, 2012

Návrh a dodávka na klíč kompletní technologie pro odprášení odpadních plynů z výroby karbidu vápníku. Návrh a dodávka hlavních aparátů, spalinových tras, montáž a uvedení do provozu. 

Generální dodavatel EVECO Brno.