České inovace pomáhají Moldavsku ekologicky zpracovat nemocniční odpady

České inovace pomáhají Moldavsku ekologicky zpracovat nemocniční odpady

Naše společnost ve spolupráci s firmou Holistic Solutions, s.r.o. v rámci rozvojového programu UNDP dne 23. října 2019 představila široké odborné veřejnosti výsledky studie, jejímž cílem bylo technicko-ekonomické posouzení ekologicky šetrného termického zpracování nemocničních odpadů v nemocnici Mother and Child Center v Kišiněvě. 

Energie vyprodukovaná při tomto zpracování bude přímo využita v nemocnici pro ohřev teplé užitkové vody, sterilizaci, praní prádla, eventuálně pro výrobu elektrické energie či chladu. 

Současný systém nakládání s nebezpečnými nemocničními odpady v Moldavsku znečišťuje toxickými a infekčními látkami jak ovzduší a půdu, tak i zásoby podzemních vod a nemá žádné energetické využití.

 

 

 

 

České inovace pomáhají Moldavsku ekologicky zpracovat nemocniční odpady
České inovace pomáhají Moldavsku ekologicky zpracovat nemocniční odpady
České inovace pomáhají Moldavsku ekologicky zpracovat nemocniční odpady