APLIKACE – Ministerstvo průmyslu a obchodu

APLIKACE – Ministerstvo průmyslu a obchodu

APLIKACE – Ministerstvo průmyslu a obchodu

VIM-UNIT

Projekt řeší praktickou realizaci prototypové jednotky kompaktního zařízení pro ekologicky šetrné termické zpracování a energetické využití vytříděného, částečně vytříděného, nebo i nevytříděného odpadu různého typu a výhřevnosti.

Cílem je ověřit funkčnost technologicky modulárního a kontejnerového provedení pro různé aplikace a řešit eliminaci odpadů především v místě jejich vzniku. Tento komplexní přístup může následně přispět k vytvoření trhu pro nový typ zařízení a k nalezení produktů a dalších systémů, které napomohou zvýšení konkurenceschopnosti ČR na stávajících i nových trzích.