Právní informace

Autorská práva

Veškeré materiály zobrazené či uvedené na tomto webovém serveru mimo jiné včetně veškerých dokumentů, souborů, grafiky, zařízení, kódu a obecného vzhledu jsou předmětem autorských práv vlastněných společností EVECO Brno, s.r.o. Veškerá práva jsou vyhrazena, pokud není konkrétně uvedeno jinak.

Podmínky pro používání těchto webových stránek

Informace na tomto serveru můžete prohlížet, stahovat a tisknout pouze pro nekomerční použití a za předpokladu, že veškeré kopie či výňatky budou obsahovat upozornění na vlastnická a jiná práva a výhrady, jež jsou na nich uvedeny.

Společnost EVECO Brno na těchto stránkách používá odkazy na jiné internetové stránky umístěné na jiných webových serverech, na jejich obsah a podobu však nemá žádný vliv a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. EVECO Brno se výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných stránek.
Chcete-li se odkazovat na tyto stránky, můžete se odkazovat pouze na domovskou stránku www.evecobrno.cz. Odkaz na jiné stránky serveru lze použít pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti EVECO Brno.

Spolehlivost informací uvedených na těchto webových stránkách

Společnost EVECO Brno vynakládá maximální úsilí na to, aby veškeré informace uváděné na tomto webovém serveru byly spolehlivé a přesné. Přesto může dojít k chybám, které budou po jejich zjištění opraveny podle uvážení společnosti EVECO Brno. Společnost EVECO Brno si dále vyhrazuje právo na provedení změny jakýchkoli materiálů na tomto serveru a to i bez upozornění. Případné úpravy těchto právních informací vstoupí v platnost okamžitě po jejich zveřejnění.

Omezení odpovědnosti

Společnost EVECO Brno, její pobočky ani zaměstnanci neodpovídají za náhradu škody vzniklé na základě následujících důvodů nebo v souvislosti s nimi: přístup, využití či nemožnost využití tohoto serveru; jakékoliv materiály, informace či doporučení, které se objeví na tomto serveru; chyba či výpadek v provozu tohoto serveru. Toto omezení odpovědnosti platí pro jakékoliv náhrady škod bez ohledu na jejich druh.