Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost EVECO Brno respektuje soukromí osob, navštěvujících její webové stránky. Veškeré informace, které nám poskytnete, používáme pouze pro výslovně uvedené účely. Navíc, shromažďujeme pouze takové informace, které nám sami dobrovolně poskytnete. Společnost EVECO Brno se zavazuje, že vaše údaje neposkytne ani nepronajme žádné třetí straně, není-li vám v okamžiku, kdy informace poskytujete, sděleno jinak.

Společnost EVECO Brno či její důvěryhodný partner může využít osobně neurčitelné informace v souhrnné formě ke statistickým analýzám návštěvnosti stránek společnosti. Informace předložené uchazečem o práci, jako osobní údaje, životopis, vzdělání atd. jsou ukládány v elektronické podobě do zabezpečených databází a využity oprávněným personálem k posouzení kvalifikace a zkušeností pro vyhodnocení žádosti o místo u naší společnosti. Společnost EVECO Brno uchovává vaše osobní údaje bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním.

Společnost EVECO Brno si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních dat v případě potřeby kdykoli aktualizovat a měnit.