Další produkty a služby +

Jsme česká výzkumná, inženýrsko-dodavatelská společnost zaměřující se na efektivní řešení v oblasti termických procesů, energetického využití tuhých, kapalných i plynných paliv, utilizaci tepla, čištění spalin a dodávky souvisejících technologií.

Aktuality

01/07/2020

Newsletter