Závod energetického využití odpadu (ZEVO) malých kapacit.

Datum: 
14/02/2014

Společnost EVECO Brno získala užitný vzor na technologii čištění spalin vhodnou pro Závod energetického využití odpadu (ZEVO) malých kapacit.

Unikátní řešení spočívá v kombinaci suché sorpce spolu s katalytickou povrchovou filtrací zaručující příznivé investiční a provozní náklady při splnění všech legislativních požadavků na obsah polutantů ve spalinách.