Centra kompetence - WtE

Datum: 
01/04/2014

EVECO Brno, s.r.o. se podílí jako jedna z významných firem na projektu Centra kompetence - WtE. Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.