Termické zpracování kalů

Termické zpracování kalů

Spalovny kalů představují z hlediska procesního inženýrství a ochrany životního prostředí komplexní a náročnou problematiku, která vyžaduje při jejím řešení uplatnění znalostí a zkušeností z mnoha oborů inženýrské praxe se zázemím ve vědecké činnosti.

Spalovny průmyslových odpadů zneškodňují široké spektrum odpadů vznikajících při průmyslové výrobě. Zvláštním případem průmyslových odpadů jsou kaly s vysokým obsahem vlhkosti, které obsahují navíc vysoké procento škodlivin.

Pro zneškodňování kalů je možno s výhodami využívat spalovny s etážovou pecí, ve které je kal postupně zbavován vlhkosti a zbylá výhřevná sušina je spalována ve fluidním loži etážové pece. V závislosti na složení kalů lze pro čištění spalin použít mokrou, polosuchou nebo suchou metodu čištění spalin.

 

 

 

Spalovna kalů se typicky skládá z následujících technologických souborů:

  • předúprava kalů (odvodnění, skladování, atd.)
  • spalování kalů (etážová pec, fluidní pec, sekundární dohořívací komora, atd.)
  • utilizace tepla (parní nebo horkovodní kotel, termoolejový výměník, atd.)
  • čištění spalin (suchá, polosuchá nebo mokrá metoda, odstranění dioxinů a furanů, atd.)
  • hospodářství popelovin (odvod popele a popílku, skladování, atd.)
  • moderní řídicí a bezpečnostní systém

 

Termické zpracování kalů
Termické zpracování kalů