Speciální tepelné výměníky

Speciální tepelné výměníky
 
Pro efektivní využití tepla Vám nabízíme komplexní inženýrský přístup opírající se o pilíře dlouholetých praktických zkušeností a nejnovějších výsledků výzkumu a vývoje. Tepelné výměníky navrhujeme a realizujeme „na míru“ dle Vašich konkrétních požadavků. Jsme flexibilní jak v otázce rozmezí procesních parametrů, tak i použitých médií. Stejné platí i pro oblast použití: realizovali jsme unikátní projekty v potravinářském průmyslu, petrochemii, v oblasti energetického využití odpadů a biomasy – viz naše referenční projekty.

Zařízení pro utilizaci tepla bývají nejčastěji trubkové a deskové teplosměnné aparáty, rekuperační nebo regenerační výměníky.

Při návrhu klademe důraz na efektivitu, spolehlivost, jednoduchost, dlouholetou životnost a uživatelský komfort.

 

 

 

V oblasti speciálních tepelných výměníků nabízíme tyto činnosti:

  • Návrhové a kontrolní výpočty (bilanční, pevnostní, simulační)
  • Projektovou dokumentaci
  • Konstrukční návrhy včetně výrobní dokumentace
  • Výrobu a dodávky
  • Montáž
  • Uvedení do provozu
  • Zaškolení obsluhy
  • Servis