Provozní zkoušky

Provozní zkoušky

Dovolujeme si Vám nabídnout provedení provozních zkoušek pomocí našich plně-provozních zkušebních zařízení. Můžete si tak snadno ověřit účinnost a vhodnost použití uvažované technologie přímo ve Vašem procesu.

 

Provozní zkouška odsíření

Naše zkušební zařízení umožňuje provedení plně-provozních zkoušek odsíření pomocí hydrogenuhličitanu sodného.

Zkouška z hlediska časové náročnosti obvykle představuje jeden pracovní týden. V rámci realizace zkoušky zajišťujeme veškeré činnosti, tzn. dopravu, montáž a demontáž zkušebního zařízení, dodávku potřebného množství sorbentu, samotné provedení zkoušky včetně měření emisí, vypracování technické zprávy a prezentaci výsledků. Vše s účastí našich odborných pracovníků.

 

Provozní zkouška spoluspalování odpadů

Pomocí našeho speciálně vyvinutého zkušebního zařízení si můžete vyzkoušet spoluspalování odpadů. Provedení zkoušky zahrnuje dopravu, montáž a demontáž zkušebního zařízení, samotné provedení zkoušky včetně zajištění měření sledovaných provozních parametrů, vypracování technické zprávy a prezentaci výsledků. Vše s účastí našich odborných pracovníků. Ze zkušenosti doporučujeme minimální dobu provádění zkoušek spoluspalování jeden pracovní týden.

 

V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat!

Provozní zkoušky
Provozní zkoušky