Odsíření

Odsíření

V současné době je mnoho provozovatelů uhelných kotlů nuceno řešit problematiku zpřísněných emisních limitů z hlediska koncentrací SO2 ve spalinách.

Pro odsiřování spalin navrhujeme a dodáváme technologie suché sorpce založené na dávkování suchých práškových sorbentů na bázi Ca2+ (např. pálené vápno nebo vápenný hydrát) nebo Na+ (např. hydrogenuhličitan sodný). Tyto sorbenty mají schopnost neutralizace kyselých složek spalin (HF, HCl a SO2). Míru čištění spalin od těchto kyselých složek lze snadno regulovat množstvím dávkovaného sorbentu.

Pro úspěšnou aplikaci odsíření je nutné dodržet tyto podmínky:

  • vhodná granulometrie sorbentu
  • vhodná provozní teplota spalin
  • intenzivní promísení částic sorbentu s molekulami škodlivin
  • potřebná reakční doba

Hlavní charakteristiky suché sorpce:

  • vysoká účinnost a flexibilita
  • kompletně suchý proces
  • jednoduchá technologie
  • nezávadné sorbenty
  • ekonomicky atraktivní řešení

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací. Nabízíme rovněž provedení plně-provozních zkoušek. Můžete si tak snadno ověřit účinnost a vhodnost použití této technologie přímo pro váš proces.

Na instalaci zařízení je v současné době možné získat dotace z operačních programů.

Odsíření
Odsíření
Odsíření
Odsíření