Modernizace a ekologizace

Modernizace a ekologizace

Pro modernizaci a ekologizaci zařízení v oblasti procesního průmyslu a energetiky aplikujeme nejnovější poznatky a zkušenosti tak, aby bylo dosaženo všech požadovaných parametrů, jak z hlediska energetické účinnosti a uživatelského komfortu, tak i z hlediska přísných zákonů z oblasti ekologie.

Jako ve všech ostatních oblastech naší činnosti, i zde nabízíme komplexní řešení, skládající se z následujících činností:

  • zjištění současného stavu
  • proměření technologických a ekologických parametrů technologie
  • zpracování koncepce modernizovaného zařízení
  • ekonomická analýza navržené modernizace
  • návrh modernizace zařízení včetně zpracování projektové dokumentace
  • realizace modernizace
  • uvedení do provozu a vyhodnocení
Modernizace a ekologizace
Modernizace a ekologizace
Modernizace a ekologizace
Modernizace a ekologizace