Energie z biomasy

Energie z biomasy

EVECO Brno, s.r.o. ve spolupráci se skupinou firem a s VUT Brno - ústavem procesního a ekologického inženýrství, vyvinulo novou technologickou jednotku pro spalování biomasy.

Jedná se o řadu vysoce efektivních kotlů o výkonu 1 až 5 MW, která se vyznačuje integrací osvědčených technických řešení, jejichž přínos této technologii a celková optimalizace je podložena výpočty vč. simulačních modelů, provedených s pomocí metod CFD.

Formy využití energie dodané nabízenou technologií:

  • Teplovodní nebo horkovodní kotelna - Teplá užitková voda
  • Výroba páry pro technologické účely různého charakteru vč. rozvodů páry - sterilizace nástrojů
  • Kogenerace - sdružená výroba tepla a elektrické energie

Hlavní výhody technologie jsou:

  • Nízká spotřeba paliva - díky vysoké účinnosti zařízení
  • Plně automatický provoz - zaručuje vysoký uživatelský komfort
  • Univerzálnost - spalování různých druhů biomasy
  • Nezávislost - v případě kogenerace, výroba vlastního tepla i elektrické energie
  • Výroba čisté energie - spalováni biomasy je CO2 neutrální
  • Cenově dostupné řešení - krátká doba návratnosti investice
  • Velmi výhodná cena při prodeji elektřiny - cena za 1 kWh navýšena o „Zelený bonus"

Všechna specifika zákazníka je možné v předprojektovém procesu vyzkoušet na vlastní testovací jednotce. Zákazník si může tuto jednotku předem prohlédnout. Dodavatelský tým je složen z ryze českých firem se specializacemi pokrývající všechny etapy realizace, tým je doplňován dle potřeby experty z českých vysokých škol.

Energie z biomasy
Energie z biomasy
Energie z biomasy
Energie z biomasy