Dioxiny / Furany

Dioxiny / Furany

Pro odstraňování dioxinů/furanů nabízíme moderní systémy katalytické filtrace. Účelem těchto systémů je dokonalé odprášení a účinné snížení koncentrací dioxinů a furanů. Filtrační elementy jsou vyrobeny buď ze speciální porézní keramiky nebo z vysoce odolné tkaniny z PTFE vláken opatřené PTFE membránou. V obou případech je do materiálu filtračních elementů zabudovaný katalyzátor na bázi TiO2/V2O5.

Mezi významné výhody těchto systémů patří integrace více jednotkových operací čištění spalin do jednoho aparátu (katalytického filtru). Primárně se jedná o odprášení + odstranění dioxinů a furanů, sekundárně o redukci NOx, HCl, HF a SO2 pomocí injektáže vhodných sorbentů do proudu spalin před katalytický filtr. V současné době existuje již mnoho referencí na celém světě, které potvrzují vysokou spolehlivost, účinnost a díky tomu i cenovou výhodnost těchto pokročilých technologie.

Naše společnost úspěšně realizovala již celou řadu projektů v České republice a na Slovensku – viz reference sekce Dioxiny.

Dioxiny / Furany
Dioxiny / Furany
Dioxiny / Furany
Dioxiny / Furany