Aktivity

Odsíření
Odsíření
V současné době je mnoho provozovatelů uhelných kotlů nuceno řešit problematiku zpřísněných emisních limitů z hlediska koncentrací SO2 ve spalinách....
Čištění spalin a odpadních plynů
Čištění spalin a odpadních plynů
Pro čištění spalin a odpadních plynů nabízíme několik způsobů založených na vhodné kombinaci různých fyzikálně-chemických pochodů. Volba optimálního...
EVELINE - Zařízení pro energetické využití odpadů
EVELINE - Zařízení pro energetické využití odpadů
Vzhledem k aktuálním cílům plánu odpadového hospodářství ČR, který stanovuje konkrétní opatření pro nakládání s odpady na území České republiky,...
Dioxiny / Furany
Dioxiny / Furany
Pro odstraňování dioxinů/furanů nabízíme moderní systémy katalytické filtrace. Účelem těchto systémů je dokonalé odprášení a účinné snížení...
Modernizace a ekologizace
Modernizace a ekologizace
Pro modernizaci a ekologizaci zařízení v oblasti procesního průmyslu a energetiky aplikujeme nejnovější poznatky a zkušenosti tak, aby bylo dosaženo...
Hořákové systémy
Hořákové systémy
Pro průmyslové pece a jednotky termického spalování navrhujeme hořákové systémy pro spalování kapalného i plynného paliva. Do těchto systémů...
Energie z biomasy
Energie z biomasy
EVECO Brno, s.r.o. ve spolupráci se skupinou firem a s VUT Brno - ústavem procesního a ekologického inženýrství, vyvinulo novou technologickou...
Provozní zkoušky
Provozní zkoušky
Dovolujeme si Vám nabídnout provedení provozních zkoušek pomocí našich plně-provozních zkušebních zařízení. Můžete si tak snadno ověřit účinnost a...
Termické zpracování kalů
Termické zpracování kalů
Spalovny kalů představují z hlediska procesního inženýrství a ochrany životního prostředí komplexní a náročnou problematiku, která vyžaduje při...
Speciální tepelné výměníky
Speciální tepelné výměníky
  Pro efektivní využití tepla Vám nabízíme komplexní inženýrský přístup opírající se o pilíře dlouholetých praktických zkušeností a...